Jdi na obsah Jdi na menu
 


Představení vědecké práce děkana Jiřího Malíře

23. 1. 2007

Náš děkan se zaobývá programovacími jazyky (z jeho tvorby): NYJBYCKO,KELT. Nejraději má jazyky nižšího binárního kódu (voz.NIJBYCKO). Dále relativistická fyzika: teorie o superstrunách a času). Dále třeba stereochemie (našel podobnost se strukturou vět-větnou skladbou), sáňky na motor či různé destilace- například octa. Všechny tyto projekty jsou ve stádiu rozpracování a úvah, a také by o nich měla vyjít v blízké budoucnosti kniha. O dalších novinkách v práci děkana Vás budeme informovat právě v této rubrice. Dnes se zabývá děkan také studiem vesmírného prostoru a zákonů a matematikou.

--proděkan-

V současnosti budeme provádět zřejmě řadu chemických pokusů a potom bude následovat těžký úkol: vyrobení stroje času, což bude vyžadovat maximální soustředění na tento úkol.

-děkan--

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

SYSTÉM TITULŮ

(ZA FAKULTU, 6. 2. 2007 15:58)

Naše fakulta udílí vědecké a pedagogické tituly jen za velmi velkou a propracovanou tématiku,která souvisí se zaměřením fakulty.Bohužel,vědecká komise pro hodnocení práce zatím není(na škole jsou 3 učitelé)a tak zatím není možné moc nic dělat.Systém otitulování je stejný jako v ostatních částech ČR.Docent se zíkává zhruba po třech letech,profesor pak po dalších třech.Tyto intervaly nejsou absolutnía do jisté míry závisí na podílení na práci v e fakultě.Tituly CSc. a DrSc. nejsou závislé na délce pobytu.

POLYNOM

(MALÍŘ -//-, 5. 2. 2007 18:58)

Je struktura složená z monomerů,čili podjednotek.Dávají souvislost mezi jednotlivými vazbami.Nejjednodušší polynom matematiky je evidentně operace 1plus1.Strukturním vzorcem je zapsána1-1.Polynomy v chemii se nazývají polymery a tvoří je například plasty.

PRAVDĚPODOBNOST

(RNDr. JIŘÍ MALÍŘ, 5. 2. 2007 12:49)

Pravděpodobnost je v procentech vyčíslená možnost nějaké události.Vyčíslení,pravděpodobnostních, procent však nikoli neříká,zda děj proběhne-probíhá,proběhl-ale vyjadřuje pouhou šanci,že tomu tak bude.Čím více je možností,tím menší šance na každou přijde,protože správná možnost je vždy pouze jedna.Ve skutečnosti událost může proběhnout pouza podle jedné varianty.Vše vlastně určil VELKÝ TŘESK.

ČAS A PROSTOR

(RNDr. JIŘÍ MALÍŘ, 4. 2. 2007 21:06)

Čas a prostor jsou dvě veličiny,popisující souřadnice události.V našem světě máme jeden rozměr časový a tři prostorové.Čas je proměnný,zatímco prostor je proměnný pouze změní-li se suřadnice pomocí pohybu.Prostorem se může cestovat neomezeně,časem jenom rychlostí určenou čtvercem rychlosti světla.Prostor se dá minimalizovat,zatímco čas dilatovat-zpomalovat.O zpomalování prostoru asi neuslyšíme,tak jako neuslyšíme o zmenšování času.Ve skutečnosti jsou oba rozměry neoddělitelné a navzájem dávající smysl.Můžeme si to ukázat na příkladu pohybu.Když běžíme na dráze do určitého cíle,je k tomu zapotřebí čas.Pakliže by neexistoval,prostor by neměl smysl,protože bycom nemohli vypočítat uběhnutou vzdálenost kvůli chybějícím časovém údaji,byli bychom stále v časovém,infinitivu,,na stejném místě.Naopak,jestliže by neexistoval prostor,čas by se nemohl uplatnit kvůli znemožnění tělesa vydávat a kodovat gravitiny v okolí.Událost si vždy vyžaduje rozměry dva.Co je to prostor a čas?Názorně:čas je schopnost zapisovat gravitony,prostor jsou potřební hmotní svědkové k tomuto zapsání.

ANIHILACE HMOTY

(RNDr. JIŘÍ MALÍŘ, 3. 2. 2007 19:45)

Anihilace znamená srážku částice a antičástice.Při tomto střetu obě částice vyzáří svoji klidovou energii beze zbytku a to například v podobě vysokofrekvenčních fotonů gama.Ke každé částici existuje i antičástice.Liší se spinem.Částice,jež má stejnou částici a antičástici je foton-kvantum elekktromagnetického záření.Pokud by se podařilo vyrobit dostatečné množství antihmoty,byl by to velice účinný zdroj el. energie,uvolnovala by se totiž podle EINSTEINOVY rovnice E=m.c2.Známým urychlovačem je středisko v CERNU ve ŠVÝCARSKU.

POÍDMÍNKOVÉ CYKLY

(RNDr. JIŘÍ MALÍŘ, 3. 2. 2007 19:26)

Slouží k zapsání příkazu do programu a to pomocí cyklyckých podmínek,které vytváří.

pwes

(lanovka, 3. 2. 2007 19:22)

nana

KAUZALITA

(RNDr. JIŘÍ MALÍŘ, 3. 2. 2007 8:54)

Kauzalita je jednoduše vztah mezi příčinou a následkem,kde příčina je důvod k následku.Je třeba mít napaměti,že každá příčina je vždy zároven následkem a naopak.Počátek všech příčin je datován v čase vzniku vesmíru,kdy započal i čas.Jinými slovy:tam,kde je příčina a následek,je i čas.Ztoho plyne:P a U jsou vlastně časem samotným.Jednosměrný tok času je dán prostorovou tendencí příčiny a následku rozpínat se .Co to znamená.-Kdybychom například strčili do dveří,otáčivých kolem svislé osy,dveře by se okamžitě pohnuly.Pohyb je však,jízda,prostorem¨a dveře by ,odcestovaly,dejme tomu ke skříni.Předpokládejme,že by do skříně narazily,proto se staly další příčinou-napatrná deformace skříně.Nepatrná deformace skříně by třeba způsobila deformaci věcí........... .Je vidět,že tento opakující se rětězec nenabírá konců.Jednoduše říkáme,že řetězec kauzality je neuzavřený.Nelze izolovat jednu událost od druhé,každá má na každou určitý vliv-i když se stane na opačné straně vesmíru.V minulosti nelze změnit příčinu,aby se nezměnil následek,třeba jen rozbít atomové jádro.P RÁVĚ ROZPÍNAVOST KAUZALITY JE MOŽNÁ DŮVOD K NEUSTÁLÉMU ROZPÍNÁNÍ VESMÍRU.To OVŠEM JE POUZE ZATÍM TEORIE.A co když chceme cestovat do minulosti.Kdybychom chtěly vidět počátek času,dostali bychom se do singularity-nulový prostor,ve kterém započala příčina.

MAGNETICKÁ LEVITACE

(RNDr. JIŘÍ MALÍŘ, 2. 2. 2007 23:06)

Magnetická levitace je spojena s elektromagnetismem,tedy vlastně elektromagnety a elektřinou.Využívána je ponejvíce u vysokorychlostních vlaků,dosahujících rychlostí okolo-200-500 km-h.princip je odpudivá síla působící mezi magnety.Veký odpor mezi opačnými poly vyvolá takovou sílu,že se vlak nadzvedne z elektromagnetua letí pár centimetrů nad dráhou.Přitom mu vzduch udílí velmi malý odpora to také díky aerodynamickému tvaru.Jako materiál pro výrobu elektromagnetů se používají látky z měkké oceli a vůbec z látek měkkých.Na zvýšení účinnosti,čili minimalizaci odporu jsou vhodné supravodiče.Vyznačují se značně velkou el. vodivostí,jsou bohužel drahé a v technické praxi se moc nepoužívají.